Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Programa Talento sénior 2021

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i e transferencia nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Talento sénior), e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN858A) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Talento sénior), e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN858A) (axudas para as empresas) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Talento sénior), e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN858A) (axudas para os organismos de investigación públicos ou privados galegos non universitarios) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses.

Programa Principia 2021

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN848C) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN848C) (empresas) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 1 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o fomento da contratación de persoal tecnólogo para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN848C) (organismos de investigación públicos ou privados) (DOG de 15 de marzo de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes.

Bases PEL 2021

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DO PLAN DE EMPREGO LOCAL (PEL) 2021 POLAS QUE SE REGULAN AS AXUDAS Á CONSOLIDACIÓN E AO FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL A TRAVÉS DO APOIO AO INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES (Liña 2.1. PEL-Emprende Investimento); AXUDAS PARA SUFRAGAR AS COTAS DA SEGURIDADE SOCIAL A AUTÓNOMOS/AS (Liña 2.7 PEL-Autónom@s); AXUDAS Á CONTRATACIÓN PARA A CREACIÓN E AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL DE PEQUENAS, MEDIANAS EMPRESAS E MICROEMPRESAS (Liña 3.1. PEL-Pemes Creación e Ampliación), E AXUDAS AO MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL DE PEQUENAS, MEDIANAS EMPRESAS E MICROEMPRESAS (Liña 3.2 PEL-Pemes Mantemento) (BOP de 25 de febrero de 2021). Descargar PDF

Extracto de la Resolución número 2021/7341, de 02 de marzo de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de las líneas de ayudas del Plan de Empleo Local (PEL2021) (BOP de 11 de marzo de 2021). Descargar PDF

El plazo de solicitud finalizará a las 14.00 horas do 15 de abril de 2021.

Subvención rehabilitación Ferrol

Bases e convocatoria. Subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do barrio histórico da Magdalena e Ferrol Vello de Ferrol. Convenio do 29.10.2020 PEV 2018-2021 anualidade 2020 (BOP de 1 de marzo de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes  comezará ás 09:00 horas da mañá do 20º (vixésimo) día hábil contado dende o día seguinte á última publicación desta convocatoria, que se fará no BOP (texto íntegro) e no DOG (anuncio).

O prazo de presentación de solicitudes prolongarase ata o día 30/09/2025 ou ata o esgotamento do crédito dispoñible ou do número de intervencións concedidas, se se producen con anterioridade

Subvenciones enfermedades profesionales empresas roca ornamental

ORDEN de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas privadas que se dediquen a la elaboración de roca ornamental, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades profesionales, específicamente las que se puedan derivar de una exposición prolongada al polvo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento IN317B) (DOG de 15 de febrero de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO de la Orden de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas privadas que se dediquen a la elaboración de roca ornamental, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades profesionales, específicamente las que se puedan derivar de una exposición prolongada al polvo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento IN317B) (DOG de 15 de febrero de 2021). Descargar PDF

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el decimoquinto día hábil posterior a aquel en el que se publique esta orden en el DOG, y concluirá, en el mes de vencimiento, el día ordinal anterior al día en el que comenzó el plazo.

 

Programa Conecta hubs

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedimiento IN852B e IN852C) (DOG de 15 de febrero de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO de la Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN852B) (ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en proceso u organización) (DOG de 15 de febrero de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO de la Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2021 de las ayudas para proyectos colaborativos en las áreas estratégicas de los hubs de innovación digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN852C) (ayudas para proyectos de innovación en producto) (DOG de 15 de febrero de 2021). Descargar PDF

El plazo de presentación es de 45 días.

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion