Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica 2024

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IN421S) (DOG de 19 de marzo de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 7 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IN421S) (DOG de 19 de marzo de 2024). Descargar PDF

O prazo de presenación será dun mes

Axudas Foexga 2024

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas Foexga (fomento das exportacións galegas), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva (DOG de 13 de marzo de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 8 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas Foexga (fomento das exportacións galegas), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva (DOG de 13 de marzo de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes finalizará ás 14.00 horas do 31 de outubro de 2024.

Subvencións para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais

ORDE do 30 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN308D) (DOG de 16 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 30 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN308D) (DOG de 16 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes

Axudas destinadas a apoiar as misións de especialización intelixente de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2024, conxunta da Axencia Galega de Innovación e do Instituto Galego de Promoción Económica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a apoiar as misións de especialización intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento IN856C) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 18 de xaneiro de 2024, conxunta da Axencia Galega de Innovación e do Instituto Galego de Promoción Económica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a apoiar as misións de especialización Intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de especialización iIntelixente de Galicia RIS3 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento IN856C) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación das solicitudesrematará en 60 días naturais contados desde o día seguinte á publicación.

Programa das axudas para a adquisición de vivenda 2024

RESOLUCIÓN do 12 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das axudas para a adquisición de vivenda na Comunidad Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento VI501A) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 12 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das axudas para a adquisición de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento VI501A) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de outubro de 2024.

Axudas para fomentar sinerxías e complementariedades co programa Horizonte Europa 2024

RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2024 pola que se procede á convocatoria para o ano 2024 das axudas para fomentar sinerxías e complementariedades co programa Horizonte Europa e outros programas ou iniciativas europeas de I+D+i a través de bonos para a preparación de propostas a convocatorias europeas de I+D+i (código de procedemento IN851B) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 30 de xaneiro de 2024 pola que se procede á convocatoria para o ano 2024 das axudas para fomentar sinerxías e complementariedades co programa Horizonte Europa e outros programas ou iniciativas europeas de I+D+i a través de bonos para a preparación de propostas a convocatorias europeas de I+D+i (código de procedemento IN851B) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes  permanecerá aberto ata 15 de novembro de 2024.

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion