Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B) (DOG de 25 de maio de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 10 de maio de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B) (DOG de 25 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes.

Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas 2021

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G) (DOG de 25 de maio de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G) (DOG de 25 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes.

PEL-Reactiva hostalería e axencias de viaxes

Bases reguladoras de PEL-Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxe - en concellos de menos de 50.000 habitantes-, do Plan de emprego local  (BOP de 20 de abril de 2021). Descargar PDF

Extracto de la Resolución número 2021/15769 de 22 de abril de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas PELREACTIVA: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO A LA HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES, del Plan de Empleo Local (PEL 2021 (BOP de 29 de abril de 2021). Descargar PDF

Resolución nº 2021/19793 de data 14/05/2021 pola que se modifica a resolución 2021/13902 de data 09/04/2021 pola se avoca a competencia para aprobar as bases reguladoras do PEL Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxes (BOP de 18 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 3 de maio ás 8.00 horas, unha vez publicada a convocatoria no BOP a través da remisión da mesma á BDNS e rematará o 21 de maio ás 14.00 horas, para os/as solicitantes con domicilio fiscal nun concello da provincia de menos de 50.000 habitantes.O 24 de maio ás 8.00 horas abrirase un novo prazo de presentación de solicitudes para todos/as solicitantes que teñan o seu domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña, independentemente da súa poboación, e rematará cando se esgote o orzamento ou en todo caso, o 15 de xuño, ás 14.00 horas”

Axudas extinción contratos traballo

ORDE do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E) (DOG de 10 de maio de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E) (DOG de 10 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación finaliza o 31 de outubro.

Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e RSE 2021

ORDE do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG de 10 de maio de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG de 10 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación é dun mes.

 

Préstamos directos para o financiamento empresarial

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B) (DOG de 6 de maio de 2021). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 23 de abril de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B) (DOG de 6 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación no DOG e rematará o 30 de decembro de 2021.

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion