Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

PEL-Reactiva hostalería e axencias de viaxes

Bases reguladoras de PEL-Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxe - en concellos de menos de 50.000 habitantes-, do Plan de emprego local  (BOP de 20 de abril de 2021). Descargar PDF

Extracto de la Resolución número 2021/15769 de 22 de abril de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas PELREACTIVA: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO A LA HOSTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES, del Plan de Empleo Local (PEL 2021 (BOP de 29 de abril de 2021). Descargar PDF

Resolución nº 2021/19793 de data 14/05/2021 pola que se modifica a resolución 2021/13902 de data 09/04/2021 pola se avoca a competencia para aprobar as bases reguladoras do PEL Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxes (BOP de 18 de maio de 2021). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 3 de maio ás 8.00 horas, unha vez publicada a convocatoria no BOP a través da remisión da mesma á BDNS e rematará o 21 de maio ás 14.00 horas, para os/as solicitantes con domicilio fiscal nun concello da provincia de menos de 50.000 habitantes.O 24 de maio ás 8.00 horas abrirase un novo prazo de presentación de solicitudes para todos/as solicitantes que teñan o seu domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña, independentemente da súa poboación, e rematará cando se esgote o orzamento ou en todo caso, o 15 de xuño, ás 14.00 horas”

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion