Llámenos
981333305

Formación

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Curso “Implantación da norma ISO 45001:2018 Sistemas de Xestión da Seguridade e Saude Laboral”

Duración: 40 horas.

Fechas: luns, mércores e xoves; desde o luns, 9 de setembro, o último día será o martes, 24 de setembro de 2019. (8 xornadas de 5 horas)

Horario: de 16,00 a 21,00 horas.

Prazas: 15

Organiza: FEGAPE. Colabora AEF.

Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.

Imparte: Adelino García Casals. Auditor y Consultor cualificado de sistemas de Xestión conforme ás normas: ISO 45001; ISO 9001; ISO 14001, OSHAS, UNE 166002.

Información e inscricións:

Programa: descargar pdf.

Impreso de participación: descargar pdf.

“Curso PRL Naval”

Duración: 50 horas.

Fechas: do 16 ao 27 de setembro de 2019.

Horario: de 09,00 a 14,00 horas.

Prazas: 15

Organiza: CEC. Colabora AEF.

Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.

Imparte: Taprega.

Información e inscricións:

Programa: descargar pdf.

Impreso de participación: descargar pdf.

“Curso Convenio Construción|Formación PRL específico para pintura”

Duración: 20 horas.

Fechas: do 9 ao 12 de setembro de 2019.

Horario: de 08,30 a 14,30 horas o 9, 10 e 11 e de 08,30 a 10,30 horas o 12 de setembro.

Prazas: 15

Organiza: CEC. Colabora AEF.

Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.

Imparte: APECCO.

Información e inscricións:

Programa: descargar pdf.

Impreso de participación: descargar pdf.

XORNADA "PRL NA XESTIÓN DA CONSTRUCIÓN"

A Asociación de Empresario Ferrolterra en colaboración coa APE Galicia, organiza unha xornada financiada pola Xunta de Galicia a través da ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019.

DATA: 31 de xullo de 2019.

HORARIO: de 10 a 13 horas

OBXECTIVOS DA XORNADA

• Xerar conciencia nos asistentes da importancia de implantar unha “cultura preventiva” na empresa.

• Concienciar aos asistentes das vantaxes que supón a creación de contornas laborais seguros para a empresa a nivel económico, laboral e persoal.

• Coñecer as principais responsabilidades que, como empresa téñense en materia preventiva e entender a seguridade laboral como un compromiso de todos os seus integrantes: empresarios, traballadores, colaboradores e provedores.

• Coñecer as claves de actuación preventiva nas pequenas empresas de construción que garantan a seguridade das persoas que nela traballan e as responsabilidades que debe asumir o empresario para garantilas.

PÚBLICO OBXECTIVO

Traballadores autónomos, emprendedores ou persoas desempregadas afíns ó sector da construción, ou calquera outra interesada nos contidos desta xornada.

Información e inscriciónS:

DÍPTICO: descargar pdf

IMPRESO PARTICIPACIÓN: descargar pdf

web XORNADA PRL 31.07.2019

“Curso Operador de Carretilla Elevadora”

PECHADA A SOLICITUDE DE INSCRICIÓN. PRAZAS CUBERTAS.

A Asociación de Empresario Ferrolterra en colaboración coa Federación Galega de Parques Empresariais, organiza un curso financiado pola Xunta de Galicia a través da ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019.

Duración: 25 horas (20 horas teóricas + 5 prácticas).

Datas: do 15 ao 19 de xullo.

Horario: de 16 a 21 horas.

Lugar: Sesións teóricas na Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. Ferrol. Práctica: Polg. Vilar do Colo. Cabanas.

Docentes: Alejandro Paz Táboas (Enxeñeiro Superior de Minas e Técnico Superior PRL) e Ángel Luís Rodríguez Seoane (Enxeñeiro naval, Técnico Superior PRL e docente especialista en carretilla elevadora).

Requisito del alumno: Ser maior de idade. Dispor dun bo estado psíquico/físico.

Información e inscricións:

Programa: descargar pdf.

Impreso de participación: descargar pdf.

logos fegapeaefxunta

“Curso Atmósferas explosivas”

Duración: 15 horas.

Fechas: 10, 11 y 12 de julio.

Horario: de 9,00 a 14,00 horas.

Plazas: 15

Organiza: CEC/CEG.

Lugar da Impartición: CEC. Plaza de Luis Seoane Torre 1, Entlo. A coruña

Información e inscripción:

Programa: descargar pdf

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion